Ekologická recyklace ředidel a rozpouštědel

Mojíi specialitou, kterou se zabývám, je recyklace rozpouštědel, ředidel a odmašťovacích prostředků. Jedná se o recyklaci nehalogenovaných i halogenových odpadních rozpouštědel do max. bodu varu 250 °C. 


Recykluji všechna běžná i méně běžná ředidla a rozpouštědla používaná na mycí a čistící operace ze všech oblastí použití. Znečištěné rozpouštědlo můžete u mne nechat odstranit nebo nechat vyčistit a znovu použít ve Vašem provozu.
Cena za likvidaci použitého rozpouštědla je závislá na:
  • výtěžnosti při recyklaci, závisí především na obsahu nežádoucích látek, míře znečištění
  • množství
  • chemickém složení a identifikaci původu
Cena za vyčištění a následné vrácení je závislá na:
  • bodu varu
  • výtěžnosti při recyklaci, závisí na míře znečištění
  • množství
  • na nutnosti dalších operací (sušení, úprava pH)
  • místě odběru a dodání

Postup při recyklaci rozpouštědel

Zjištění druhu znečištěného rozpouštědla
Prvním krokem je zjistit druh používaného rozpouštědla a způsob jeho použití. Je nutné zjistit složení ředidla a druh znečištění. Pro usnadnění je vhodné dodat dokumentaci všech složek znečistěného rozpouštědla, která dokládá, o jaký druh a znečištění rozpouštědla se jedná. Poté provedu odběr vzorku, který podrobím analýze, a navrhnu nejvhodnější řešení recyklace.
Vlastní proces recyklace
Zajistím odvoz znečištěného rozpouštědla. Nejprve proběhne vakuová, případně atmosférická destilace, při níž se separují nečistoty. Dalším krokem může být sušení tzn. Redukce obsahu vody v rozpouštědle a redukce kyselosti. Recyklované rozpouštědlo prochází výstupními laboratorními analýzami.
Připravuji
Nabídku frakční destilace rozpouštědel k odstranění těkavějších složek od méně těkavých.