Ekologická likvidace nebezpečného odpadu

Svoji hlavní činnost zaměřuji na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu, aby byla co nejšetrnější k životnímu prostředí.

Zařídím odvoz nebezpečného odpadu a jeho následnou recyklaci či ekologickou likvidaci. Mnoho odpadů se dá následně využít nebo recyklovat. Ekologická likvidace nebezpečných odpadů je nejen šetrná k životnímu prostředí, ale v naprosté většině případů je možná recyklace alespoň části materiálu a vy tak ušetříte i značné finanční prostředky. Navíc Vám to nařizuje i zákon o odpadech, kdy v případě jeho porušení hrozí i nemalé finanční sankce.

Pomohu i vaší společnosti s likvidací nebezpečného odpadu v Praze i po celé České republice.

Mými klienty jsou malé firmy i velké průmyslové korporace. Pomáhám jim chovat se ekologicky a nabízím jim dlouhodobé partnerství v oblasti odpadového hospodářství. 

Svoz odpadu

Zvolím nejvhodnější prostředek pro odvoz Vašich odpadů. Rovněž zajistím i sběrné nádoby.

Likvidace olejových filtrů

U olejových a naftových filtrů zajistím jejich recyklaci. Benzínové filtry a odlučovače se silikagelovou náplní a další, které se bohužel recyklovat nedají, zajistím jejich likvidaci.

Sběr použitých motorových i průmyslových olejů

Všechny oleje používané v dopravě i průmyslu neobsahující chlór. I s chlorovanými oleji si umím poradit .

Likvidace halogenových i nehalogenovaných rozpouštědel

Posoudím možnost recyklace, v případě nevhodnosti zajistím jejich spálení.

Neutralizace kyselin

Zajistím u všech odpadních kyselin a kyselých mořících roztoků jejich neutralizaci.

Neutralizace louhů

U všech zásad, zásaditých mořících roztoků i zásaditých odmašťovacích roztoků zajistím jejich neutralizaci.

Likvidace odpadních lázní obsahující těžké kovy, šestimocný chrom a kyanidové roztoky

Zajistím jejich oxidaci nebo redukci a následné srážení a neutralizaci.

Recyklace roztoků obsahující stříbro, sběr ostatních odpadů obsahující stříbro

Zajistím vytěžení stříbra, které můžete získat zpět. Stříbro se získává pomocí elektrolýzy.

Likvidace a recyklace použitých a expirovaných laboratorních i průmyslových chemikálií včetně plynů v tlakových lahvích.

Jedná se o poctivé ruční třídění a likvidace dle chemické podstaty.

Čištění jímek a lapolů na ropné látky, čištění nádrží a jímek

Poctivě a do čista, včetně likvidace obsahu.

Stabilizace kalů

Pro kaly obsahující nebezpečné složky zajistím jejich stabilizaci.

Likvidace vod a emulzí obsahující ropné látky

Odstranění ropných látek deemulgačními činidly.

Skartace dokumentů a vadných šarží výrobků

Skartace a likvidace důvěrných materiálů, diskrétně a za dodržení bezpečnostních opatření. Dle pokynů zákazníka. Zajistím dozor externí bezpečnostní službou.