Laboratoř

Zajistím fyzikálně chemické a chemické analýzy pevných a kapalných odpadů, výluhů, kalů, zemin a pitných, povrchových a odpadních vod

Novinka: Chromatografie s hmotnostním spektrometrem pro přesnější stanovení látek nejen v rozpouštědlech. Stanovení PCB v olejích.

Seznam laboratorních zkoušek, které v naší laboratoři provádíme, si můžete stáhnout zde.